Thursday, May 17, 2012

Antara kata Manusia dan Firman Allah

 

“Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya (al Quran) dari Tuhanya, demikian pula orang orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, Malaikat malaikatNya, Kitab kitabNya dan Rasul rasulNya. (Mereka berkata) : Kami tidak membeda bedakan seorang pun dari Rasul rasulNya. Dan mereka berkata : Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami dan kepada Mu tempat (kami) kembali” {2:285}

Kebanyakan manusia berkata : ‘Mana ada Utusan lagi?’ setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, sehinggakan mungkinkah mereka mampu menjawab ‘TIDAKKKkkk…!’ apabila ditanya kelak seterusnya dimasukan kedalam syurga dengan amanya. “Orang orang kafir itu di halaukan kedalam neraka dengan berbondong bondong, apabila tiba, dibukakan pintu pintunya maka berkata Malaikat penjaga neraka : Tiadakah datang kepada mu Utusan utusan dari kalangan mu yang membacakan Ayat ayat Tuhan mu kepada mu dan memberikan peringatan kepada mu? Sahut mereka : Ya! Tetapi tetaplah siksaan terhadap orang orang yang kafir” {40:71}Sila rujuk QS 67:7-11.


“Katakanlah : Siapa yang menjadi musuh Jibril, bahawa dialah yang telah menurunkan (al Quran) kedalam hati mu dengan izin Allah, membenarkan apa (Kitab kitab) terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang orang beriman” {2:97} Kebanyakan manusia berkata : ‘Mana ada Wahyu lagi?’ kerana Jibril sudah pencen!’ Barangkali ada yang berkata Jibril dipaksa meletak jawatan atau pun dipecat Tuhan kerana tiada lagi Wahyu untuk diturunkan kepada UtusanNya yang sememangnya sudah tiada lagi pun bagi mereka! “Sebagaimana Kami telah mengutus seorang Utusan kepada mu, iaitu salah seorang diantara mu yang membacakan ayat ayat Kami kepada mu membersihkan kamu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mu; dan lagi mengajarkan apa apa yang belum kamu ketahui” {2:151}


Kebanyakan manusia berkata : ‘Mana ada Rasul lagi melainkan setakat 25 orang sahaja!’ Guru mereka mengajarkan Kitab Kuning yang dikarang Guru kepada Guru, kepada Guru …., kepada Gurunya menerangkan yang sedemikian rupa. "Apa hairankah kamu, kerana datang kepada mu peringatan dari Tuhan mu (dibawa) oleh seorang laki laki diantara kamu, supaya dia memberi peringatan kepada mu dan supaya kamu bertaqwa sehingga kamu mendapat rahmat" {7:63}


Kebanyakan manusia berkata : He he he, Kini sudah didatangkan Rasul Melayu!!! “Dan Kami tidak mengutuskan seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki” {14:4}


"Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam - INNADDI NA'INDALLAH HILISLAM" {3:19} Kebanyakan mereka berkata : Semua agama itu sama sahaja kerana masing masingnya menganjurkan kepada kebaikan. “Dia yang mengutuskan RasulNya dengan (membawa) petunjuk dan agama yang haq (benar), agar dimenangkanNya terhadap semua agama. Dan Allah cukup menjadi saksi” {48:28}

Kebanyakan manusia berkata : ‘Ilmu dan amal kami tinggi melangit, wang dan harta kekayaan kami termasuk khazanah didalam perut bumi dan kami sangat berkuasa dan kuat sekukuhnya gunung ganang berdiri’, sehingga apabila datang seorang yang ummi sert miskin mengajak kepada Allah SWT mereka menolak dan menentang malah memeranginya. “Sesungguhnya telah Kami unjukkan amanah (perintah) kepada langit, bumi dan gunung gunung, lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya, kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu aniaya lagi jahil (tiada berilmu){33:72}


“Muhammad itu bukan bapa salah seorang diantara kamu, tetapi dia Utusan Allah dan kesudahan Nabi. Allah Maha mengetahu segala sesuatu” {33:40} Kebanyakan mereka berkata : Muhammad itu bapa siKassim serta suami kepada Khadijah dan sudah wafat maka tiada lagi Nabi pemabawa Berita Besar dari Tuhan. “Dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati dijalan Allah (mereka) telah mati. Sebenarnya ) mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya” {2:154} dan “Dan jangan sekali kali kamu mengira bahawa orang yang mati dijalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup dan mendapat rezeki dari Tuhanya” {3:169}


“Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi mu” {2:204} Kebanyakan manusi berkata : Kami banyak berbuat kebaikan dan kebajikan, walaupun sebenarnya kemungkaran dan kemaksiatan sangat berleluasa. “Iblis berkata: Ya Tuhan ku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) dibumi dan pasti aku akan menyesat mereka semuanya” {15:39}


Kebanyakan mereaka berkata : al Quran itu tidak lain hanya syair orang orang Arab yang sangat susah untuk dimengertikan. “Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan bersyair itu tidaklah pastas baginya. al Quran itu tidak lain hanya pelajaran dan Kitab yang jelas” [36:69}


“Maka sungguh telah Kami mudahkan (al Quran) dengan bahasa mu, agar dengan itu dapat engkau memberi khabar gembira kepada orang orang yang bertaqwa dan agar kamu dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang” {19:97} Kebanyakan mereka berkata : Kamu tidak tahu berbahasa Arab! “Sungguh! Kami mudahkan al Quran itu dengan bahasa mu agar mereka mendapat pelajaran” {44:58}

“al Quran ini tidak lain hanya peringatan bagi semesta alam” {38:87} Kebanyakan mereka berkata : al Quran cerita dongeng. “Apabila dibacakan kepadanya ayat ayat Kami, ia berkata ; (ini) dongeng orang orang dahulu” {68:15}


“Apabila dibaca orang al Quran, hendaklah kamu dengarkan dan diamlah, mudah mudahan kamu mendapat rahmat” {204} Kebanyakan mereka berkata : Sesiapa yang membaca al Quran, mereka itu adalah orang gila. “Berkata mereka : Hai orang orang yang diturunkan al Quran kepadanya! Sesungguhnya engkau orang gila” {15:6}


Kebanyakan mereka berkata : al Quran menjadikan miskin dan mundur. “Tidak Kami turunkan kepada mu al Quran ini agar kamu menjadi susah” {20:2}


Kebanyakan mereka berkata : Kamu tidak punya kelayakan sijil, ijazah dan tauliah! “Hendaklah ada diantara kamu ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan maaruf dan melarang dari yang mungkar; dan mereka itu orang orang yang beruntung” {3:104}


Allah SWT berfirman : “Dan tinggalkanlah orang orang yang menjadikan agama mereka sebagai main main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan al Quran itu agar masing masing diri tidak dijerumuskan kedalam neraka, kerana perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, nescaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang orang yang dijerumuskan kedalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu” {6:70} 

 

Salam Perjuangan !

No comments:

Post a Comment