Tuesday, July 12, 2011

KELEBIHAN ORANG BERILMU

Daripada Abu Amamah r.a berkata: Telah disebut disisi
Rasulullah s.a.w dua orang lelaki.
Pertama orang yang abid (ahli
ibadat) dan kedua orang yang
alim. Maka Rasulullah s.a.w
bersabda: “Kelebihan orang yang
alim atas orang yang abid seperti
kelebihanku atas yang paling
rendah daripadamu”.

No comments:

Post a Comment