Sunday, July 31, 2011

Salam Perjuangan: Sejarah Puasa

Salam Perjuangan: Sejarah Puasa: "Sejarah Puasa Sejarah puasa Ramadan bermula pada akhir bulan Syaaban tahun kedua Hijrah iaitu dua tahun selepas Nabi Muhammad berpind..."

1 comment: