Tuesday, November 29, 2011

Bahaya Fitnah Dajjal !
Dalam Majalah Al-Manar halaman 155, disebutkan program Yahudi mengenai Palestina. Syaikh Rasyid Ridha berkata, “ bagi kami bahwa kaum Yahudi dan bangsa Inggeris, masing-masing saling berkomplot untuk mencapai tujuannya dan berusaha menggagalkan tujuan golongan lain. Demikian pula, tak ayal lagi bagi kami, bahwa fitnah yang ditunggu-tunggu adalah fitnah terbesar di muka bumi, atau fitnah terbesar secara umum, yaitu upaya mengembalikan kekuasaan kaum Yahudi, yang dalam hadits-hadits diistilahkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.”
Rasulullah saw bersabda :
“Kalian akan memerangi Jazirah Arab, Allah pun memenangkan kalian. Kemudian Persia, Allah pun memenangkan kalian. Selanjutnya, kalian akan memerangi Romawi, Allah pun memenangkan kalian. Kemudian memerangi Dajjal, Allah pun memenangkan kalian.
Hadits ini, berikut urutan penaklukan-penaklukan yang disebutkan di dalamnya menunjukkan betapa dekatnya Dajjal dan kroni-kroninya dengan kaum muslimin. Padahal usaha me­merangi Persia dan Romawi, kaum muslimin akan memerangi Dajjal, Allah pun memberi kemenangan kepada mereka. Dajjal dan kroni-kroninya adalah komuniti yang akan muncul setelah Persia dan Romawi, yaitu berasal dari bangsa Eropah.
Siapa saja yang mengetahui bagaimana   kaum Yahudi bersama Inggeris, dan semakin eratnya hubungan di antara mereka dengan Perjanjian Balfour, demikian pula bagaimana mereka selalu berupaya dengan semaksima mungkin dan mengendalikan negara-negara superpower guna memperlancar tercapainya kepentingan-kepentingan mereka, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa inilah fitnah Dajjal yang , yaitu fitnah terbesar di muka bumi, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits shahih sebelumnya berikut ini :
“Selama antara penciptaan Adam dan terjadinya kiamat tak ada satu makhluk pun yang lebih besar daripada Dajjal.”
Adakah fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang mengikis  jati diri  generasi muda (muslim) melalui fahaman atheis, dan memesong orang-orang yang  diharapkan mampu menjayakan Islam melalui ucapan dan aktivitinya lantas  menjadi pendukung-pendukung setia untuk menghancurkan dan memusnahkan Islam? 
pejuangmelaka-Harapanku agar bangsaku berfikir sejenak kenapa wujudnya tangan-tangan ghaib yang ingin menjatuhkan Malaysia berpaksikan Bendera Mata SATU dan bertuhankan Yahudi ! Lantas wujudnya fitnah yang akhirnya memakan diri pengadu domba tersebut.


Salam Perjuangan !

No comments:

Post a Comment