Monday, November 28, 2011

Mencari Ikhlas Dalam Perjuangan !


Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs ibn Khattab radhiallahu anhu katanya: Aku telah mendengar Rasulullah sallallahualaihi wa sallam bersabda: “Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia, ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa (niat) hijrahnya kerana Allah dan RasulNya, baginya pahala hijrah kerana Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa (niat) hijrahnya kerana dunia yang hendak diperolehinya atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya, maka (pahala) hijrahnya sesuai dengan niatnya, untuk apa dia hijrah. – Riwayat Dua imam Muhaddisin – Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah ibn Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al Hujjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi dalam sahih keduanya.
Latar Belakang hadis:
Hadis ini telah dilafazkan oleh Nabi Muhammad pada masa seorang lelaki berpindah dari Makkah ke Madinah semasa peristiwa Hijrah demi semata-mata kerana mengahwini seorang wanita bernama Ummu Qais dan tidak berhijrah dengan sebab Islam.
Hadis ini adalah antara hadis yang terpenting dalam Islam.
Imam Syafi’e berkata bahawa hadis ini adalah satu pertiga dari pengetahuan ilmu Islam serta berkait rapat dengan 70 tajuk cabang ilmu Fiqh.Imam Ahmad pula berkata Islam itu ada 3 asas (yang kesemuanya terdiri daripada 40 hadis):
 1. Hadis 1: telah dinyatakan di atas.
 2. Hadis 5: “Sesiapa yang mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam urusan kita (Islam) maka dia tertolak”
 3. Hadis 6: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Antara keduanya pula, terdapat perkara-perkara yang diragui dan tidak diketahui oleh ramai manusia…”
Ketiga-tiga hadis ini telah diperakui oleh Bukhari dan Muslim. Kesemuanya menggariskan 3 ciri kriteria bagi membantu Muslim menilai dan menyemak apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka katakan sebagai ibadah dalam kehidupan seharian:
 1. Hadith 1 – untuk menilai dan meneliti tindakan dalaman diri (iaitu tindakan hati).
 2. Hadith 5 – untuk menilai dan meneliti tindakan luaran diri (actions of the limbs).
 3. Hadith 6 – untuk menilai dan meneliti tindakan berurusan atau muamalat diri ketika berinteraksi dengan khalayak.
Niat (gerak hati ataupun lintasan dalam hati) mempunyai 2 maksud:
 1. Gerak hati sebelum melakukan sesuatu ibadah (contohnya solat).
 2. Keinginan.
Maksud kedua (2.) daripada niat inilah ynag ingin disampaikan melalui hadis ini.
———————————-
Pengajaran Hadis
Nabi Muhammad Rasul Utusan Allah telah memberi isyarat dengan mementingkan hadis ini iaitu hadis yang berprinsip bahawa Kelakuan itu akan dinilai dengan niat atau gerak hatinya. Dan telah pun memberi bersama 3 contoh. Inilah metodologi yang digunakan Rasulullah. Contoh diberi untuk membantu memahami prinsip. Maka dengan itu, manusia lain boleh memahami dengan mudah dan senang pula mengamalkannya dalam apa jua keadaan.
Tiga contoh dalam hadis ini ditunjukkan yang mengandungi niat baik itu adalah berhijrah dan berubah semata-mata kerana Allah dan RasulNya beserta dua lagi contoh niat yang buruk iaitu berhijrah dan berubah hanya semata faedah dunia dan hanya kerana sebuah perkahwinan dan perempuan.

Hadis ini merujuk kepada ikhlas (keikhlasan – benar dan jujur semata kerana Allah sahaja, melakukan perbuatan sepenuhnya kerana Allah samada ada yang menyaksikan atau tidak melainkan yang bersaksi hanya Allah semata). Ikhlas adalah satu syarat sesuatu perkara baik itu diterima amalannya. Syarat yang lain yang mesti dituruti adalah tindakan atau perbuatan itu mesti menepati Syariah seperti yang diterangkan dalam hadis kelima.
Ini dapat dilihat dalam lafaz syahadah:
 • “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah” itu adalah ikhlas – memastikan yang kita melakukan setiap perkara itu kerana Allah dan hanya kerana Allah.
 • “Aku bersaksi Muhammad itu Pesuruh Allah” – Sunnah Rasulullah itu adalah manifestasi daripada Quran – Rasul itu adalah contoh ikutan, qudwah atau model idola terbaik untuk diikuti. Berdasarkan Sunnah baginda dalam ibadah kita seharian, Akhlaq (etika), dan Muamalat (dealings) memastikan kita bertindak mengikut syariat.
Oleh itu, syahadah menunjukkan kita terdapat syarat dalam berbuat kebaikan atau melakukan tindakan: (a) ia mesti dilakukan semata kerana Allah sebab hanya Allah yang layak disembah dan dipuja, dan (b) tindakan itu mesti selaras dengan Syariah.

Bagi mencapai ikhlas, kita perlu terhindar dari syirik (iaitu sekutukan Allah dengan benda atau makhluk lain, yang akan menyebabkan kita tidak ikhlas). Al-Imam al-Harawi berkata punca tidak ikhlas (atau syirik) adalah pentingkan diri atau mengikut hawa nafsu. Untuk itu, bagi mencapai ikhlas tiada tindakan boleh dibuat atas kehendak sendiri.
Imam al-Harawi menyatakan terdapat 7 jenis self-desires:-
 1. Untuk memperlihatkan dirinya baik di hati orang lain.
 2. Untuk mencari puji-pujian dari orang lain.
 3. Untuk mengelak dari dihina orang lain.
 4. Untuk mendapat kemegahan daripada orang lain.
 5. Untuk cuba dapatkan duit dan harta dari orang lain.
 6. Untuk mencari kecintaan daripada orang lain.
 7. To seek the help of others for oneself

Cara-cara untuk mendapatkan ikhlas:
 • Lakukan perkara kebaikan – semakin banyak perkara baik yang kita lakukan, semakin dekat kita dengan Allah, juga semakin ikhlas kita nanti.
 • Sebelum melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu perkara, terlebih baik kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang apa yang akan kita lakukan – tindakan kita atau kebaikan seharusnya dipandu dan disandarkan kepada ilmu pengetahuan yang sahih, maka dengan dengan itu dapat kita sejajarkan dengan Syariah.
 • Jangan diberi tanggapan yang salah – bermakna tidak membuat orang lain percaya bahawa tindakan salah kita adalah sesuatu yang baik. Perkara yang baik tetap baik, perkara yang salah tetap salah perlu disampaikan sebenarnya.
 • Al-Imam Ahmad berkata: Sebelum kamu melakukan sesuatu, periksa niat (tujuan hati) – tanyakan diri kamu sebelum kamu melakukan aksi perbuatan kamu: “Adakah ini semata untuk Allah?”

Ibnu al-Qayyim berkata: Any action we do is subject to three defects:
 1. Sedar diperhatikan oleh orang lain apabila melakukan perbuatan baik.
 2. Mengharap balasan atau ganjaran daripada (benefit/reward) perbuatannya.
 3. Merasa cukup dan puas dengan kebaikan yang dilakukan.
Examples:
 • If we go to the masjid for the salah and we are early, arriving before the Imam and finding a place in the first saff, we should not be proud of ourselves and think of ourselves being better than others. We should praise Allah for enabling us to go to the masjid and for being able to perform the salah without any difficulties.
 • After every salah, we should tell ourselves that we could have performed it better and try to improve in our next salah.
Apa yang akan berlaku apabila kita menukar niat baik semasa melakukan sesuatu perbuatan baik kepada perbuatan yang lain? Ibn Rajab berkata menurut ulama jika niatnya yang di akhir pekerjaannya itu sama dengan niatnya pada permulaan pekerjaan, maka sebarang pertukaran semasa kerjanya, itu tiada masalah, inysaAllah. Namun, jika niat di akhir itu tidak sama dengan niatnya di awal tadi dan berbuat dengan niat selain kerana Allah, maka kita mestilah bertaubat.

Terdapat 4 perkara yang bercanggah dengan ikhlas:
 1. Ma’siat – terlibat dengan dosa – ini akan melemahkan ikhlas.
 2. Syirik – sekutukan Allah.
 3. Riya’ – melakukan ibadah dengan keinginan menunjuk-nunjuk kepada orang lain.
 4. Nifaq – hipokrit.
Kita mesti memastikan tujuan perbuatan kita tidak lari daripada ikhlas. Terdapat juga tindakan yang secara langsung dikira sebagai niat yang baik. Sebagai contoh, mempelajari ilmu Islam, menolong masyarakat, berdakwah ilallah, dan seumpamanya.

Beberapa hukum yang dapat dikeluarkan oleh ulama berkenaan hadis ini:
 • Apabila ada orang ‘bersumpah dengan nama Allah’ dengan mengatakan “Wallahi” dengan selalu, niat dan tujuan mereka itu sebenarnya bukanlah semata kerana Allah tetapi ia disebabkan oleh kebiasaannya yang selalu bersumpah dikhalayak. Itu sesuatu yang buruk. Begitupun, seorang Muslim itu seharusnya cuba meminimakan perlakuan itu.
 • Apabila seseorang diminta untuk bersumpah, apa yang direkodkan disisi Allah adalah niat sumpahannya itu.
 • There can be a combination of intentions between performing an ibadah and teaching others – we perform an ibadah sallallahu ‘alayhi wasallam, performed the Hajj, he did it for the sake of Allah as well as for teaching the Sahabah (his companions, may Allah be pleased with them all).
 • A man may go through the process of divorcing his wife, verbally or in court, but it is his intention which counts.
 • Apa yang diamati daripada ghibah (umpat – berkata buruk terhadap seseorang yang tiada bersama, tetapi perkara yang disebutkan itu benar) ianya boleh semudahnya menjadi gurauan ataupun do’a. Jika seseorang berkata buruk tentang seseorang yang lain, itu adalah niatnya, daripada itu akan ditentukan samada ianya ghibah atau tidak.
Boleh jadi suatu amalan kecil menjadi besar kerana niat dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.

pejuangmelaka -Dan Dia (Allah) Mengetahui (Segala) Apa Di Langit Dan (Segala) Apa Di Bumi, Dan Allah Maha Berkuasa Ke Atas Segala Sesuatu  [Surah Ali 'Imran: 29]

No comments:

Post a Comment