Monday, August 29, 2011

Sihir yang Di Warisi


Sihir yang Di Warisi


"Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)”. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui" - Al-Baqarah:102.

 Jelas  tampak  dari  ayat itu sendiri bahwa orang-orang Yahudi  di zaman Rasulullah s.a.w. cenderung kepada kejahatan yang sama sebagaimana yang juga menjadi ciri mereka di masa Nabi Sulaiman a.s. dan ketika mereka dalam keadaan menjadi tawanan di Babylon.  Ayat itu selanjutnya menunjukkan bahawa mereka yang melakukan kejahatan di masa Nabi Sulaiman a.s itu adalah "golongan-golongan pemberontak" yang  menyebut beliau orang kafir.

Tuhan mengatakan, bahwa orang-orang itu sendirilah yang kafir dan bukan Nabi Sulaiman  yang  tidak beriman. Juga ayat ini mengatakan, bahwa orang-orang itu mengajar sekutu-sekutunya mengenai tanda-tanda yang disampaikan kepada mereka, yang sangat berlainan  dengan yang umumnya diterima, dengan tujuan menipu orang-orang lain dan  menyembunyikan kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Kesemuanya itu membawa kepada
kesimpulan bahawa ayat ini menunjukkan kepada komplot rahsia yang dilancarkan musuh-musuh Nabi Sulaiman a.s. terhadap beliau dengan tujuan menghancurkan kerajaan beliau. Dijelaskan bahawa kini di masa Rasulullah s.a.w pun orang-orang demikian mengadakan hal yang sama, dengan cara yang sama tetapi kesemua usaha mereka itu menemui kegagalan sama sekali.

Apa yang nak kita lihat adalah mengenai komplot terhadap Nabi Sulaiman  a.s. ketika beberapa anggota masyarakat Yahudi memberontak, melancarkan komplot dan membangkitkan kebencian terhadap beliau dengan menuduh beliau kafir, sedangkan orang-orang yang kafir adalah yang menentang beliau dengan mendirikan persekutuan rahsia di mana mereka diajarkan tanda-tanda dan perlambangan rahsia. Tetapi  orang-orang Yahudi itu menuai sendiri buah dan hasil buruk dari rencana-rencana kotor mereka. Kekuasaan mereka hancur lebur dan akhirnya mereka menjadi begitu lemah, sehingga mereka menjadi tawanan dan buangan di Babylonia.

Riwayat tentang persekutuan-persekutuan rahsia orang-orang Yahudi ini dan tanda-tanda serta perlambangan khianat seperti disinggung dalam ayat ini, dikuatkan juga di dalam Bibel (I  Raja-raja  11:1-6) , di mana kita membaca bahawa serangan penyembah berhala dilancarkan meluas terhadap Nabi Sulaiman a.s. Penuturan  mengenai  musuh-musuh beliau terdapat dalam  Bibel (I  Raja-raja  11:14,  23,26  ) dan singgungan tentang komplot rahasia dapat dijumpai dalam  bab II Tawarikh 10:2-4, dimana kita diberi tahu bahawa orang-orang Yahudi mendatangkan Jerobeam, musuh besar Nabi Sulaiman a.s.dengan segera sesudah beliau wafat dan telah memaksa putera Nabi Sulaiman a.s. untuk menyetujui  beberapa tuntutan mereka, termasuk tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Sulaiman a.s. sebelum ia menaiki singahsana kerajaan. Kita mengetahui tanda-tanda rahsia itu dari bab I  Raja-raja 11:29-32, dimana kesepuluh suku Bani Israel diumpamakan 10 potong pakaian dan kepada Jerobeam dikatakan bahawa kesepuluh suku itu memihaknya melawan Nabi Sulaiman a.s Dan hal ini terbukti sebab pada waktu beliau  wafat, kesepuluh suku itu mengangkat Jerobeam sebagai raja mereka (I Raja-raja 12:20).

Disamping  kesaksian Bibel, juga ada bukti lain yang memperlihatkan bahwa pada masa Nabi Sulaiman a.s. ada perkumpulan rahsia yang berusaha melawan beliau. Suatu riwayat  lama yang beredar di zaman pertengahan mengatakan bahawa di antara anggota-anggota perkumpulan rahsia menunjukkan Nabi Sulaiman a.s. merasa kesal terhadap kecerdasan  yang ulung dari Hiram, seorang kepala arkitek yang mendirikan bangunan kuil di Jerusalem.

Diriwayatkan bahawa beliau berusaha untuk membunuh pemahat ulung itu dengan melemparkannya ke dalam pasu pengodokan cairan kuningan, tetapi ia diselamatkan oleh ruh moyangnya, Cain, yang  meramalkan bahawa akhirnya kaumnya akan mengungguli  musuhnya. Tetapi akhirnya menurut riwayat,  Nabi Sulaiman a.s berhasil juga membunuhnya. Diriwayatkan bahawa ia telah menetapkan tanda-tanda rahsia tertentu yang merupakan keghaiban yang hanya diketahui oleh dia sendiri dan sekutu-sekutunya (Secret Societies of the  World,jilid  II,  hal  1-8).

Diketahui pula dari kitab itu bahwa sebelum masa pemahat-pemahat rasmi, tanda-tanda  yang dipergunakan di semua cabang perkumpulan itu sudah umum di antara pemahat-pemahat di zaman Nabi Sulaiman a.s. (hal 11) dan bahawa pada pembaptisan, peristiwa Hiram itu dituturkan kepada anggota-anggota baru  (hal. 29-30). Sekalipun tak dapat di percayai seluruhnya dongengan itu, namun ianya membawa kita kepada kesimpulan bahawa dengan satu atau lain cara perkumpulan-perkumpulan itu bersangkutan dengan pemerintahan Nabi Sulaiman a.s dan sangat di kenali di zaman beliau.

Dalam riwayat ini, Al-Qur'an merujuk kepada masa ketika Raja Nebukadnezar membawa orang-orang Yahudi sebagai tawanan ke Babylon dan mengasingkan mereka di sana untuk beberapa waktu lamanya. Orang suci yang dimaksud dalam ayat yang sedang dibahas adalah Nabi Haggai  a.s. dan Nabi Zakaria a.s., putera Iddo (Ezra 5:1). Ketika Cyrus, Raja Media dan Persia memegang kekuasaan, orang-orang Bani Israel mengadakan persetujuan rahsia dengannya dan memberikan bantuan yang sangat memudahkannya menaklukkan Babylon. Sebagai balasan atas jasa itu bukan saja ia mengizinkan mereka kembali ke negara mereka, bahkan membantu mereka mendirikan kuil mereka kembali (Historian's History of the World,  II,126).

Sesudah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah s.a.w. mengikuti cara-cara yang sama seperti yang dilancarkan para pemberontak pada zaman Nabi Sulaiman a.s. dan yang kemudian dijalankan oleh orang-orang Yahudi dibawah pimpinan dua orang (Harut dan Marut) suci di Babylon , maka dengan sendirinya harus dinyatakan di sini hasil akhir dari usaha mereka terhadap Rasulullah s.a.w sebab dalam dua kejadian dahulu itu mereka mendapatkan hasil yang sangat berbeda.

Pada kejadian pertama, karena tujuan kaum Bani Israel dilancarkan terhadap seorang Nabi Allah ,maka usaha mereka berakhir dengan kehilangan kebesaran mereka dan akhirnya mereka diangkut sebagai tawanan dan buangan ke Babylon. Pada kejadian yang kedua mereka menyelenggarakan usaha yang sama dibawah pimpinan dua orang suci yang mendapat petunjuk dari Allah SWT  dan mereka mencapai kemenangan. Maka itu untuk menunjukkan apakah usaha orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah s.a.w akan menjumpai kegagalan seperti yang telah mereka alami di zaman Nabi Sulaiman a.s. atau akan berakhir  dengan kemenangan seperti di Babylon, di dalam Al-Quran tersebut bahawa:  "mereka ini belajar yang mendatangkan mudharat kepada mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka"  yang mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan memperoleh kemenangan seperti di Babylon.

Sesuai dengan itu, akibat dari usaha jahat mereka terhadap Rasulullah s.a.w, bahawa Kisra Persia satu-satunya pendukung mereka menjumpai kematiannya di tangan anaknya sendiri  dan mereka sendiri diusir dari Arab di masa Hazrat Khalifah Umar r.a. Pada  bahagian penutup dari ayat itu, Tuhan menambahkan: " dan sesungguhnya mereka mengetahui, bahwa barangsiapa berdagang dengan "cara" ini, tiada kebaikan diakhirat",  yang berarti bahwa komplot jahat tak pernah berhasil pada akhirnya. Ungkapan terakhir   "sekiranya   mereka mengetahui", memberi keterangan yang jelas bahwa alangkah kerasnya Tuhan menginginkan agar makhluknya senantiasa menempuh jalan yang lurus dan tidak disesatkan oleh orang-orang yang jahat.-

Tentang pengajaran sihir yang diberikan Harut dan Marut ini, telah diriwayatkan dari Ali ra yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Az Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. Ertinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan, keduanya mengatakan kepada mereka,”Janganlah kalian melakukan ini (sihir) dan janganlah kalian diperdaya dengannya sehingga kalian memisahkan seorang suami dari isterinya dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan.” (al Jami li Ahkamil Qur’an juz II hal 472)

Oleh itu, haruslah di ingat bahawa Rasulullah s.a.w. juga tidak terlepas dari dikenakan sihir oleh mereka yang tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Baginda. Sepertimana yang pernah terjadi kepada Rasulullah s.a.w. sehingga turunnya Surah Al-Falak yang menuntut agar kita berlindung dengan Allah s.w.t. dari bahaya malam yang gelap gelita, dari bahaya mereka tang menghembus pada buhul-buhul dan juga dari bahaya mereka yang berhasad dengki.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah pada beliau dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau : “ Apa yang engkau lihat ? “ Ia menjawab : “ Beliau terkena guna-guna.” Dia bertanya lagi : “ Apa guna-guna itu ?” Ia menjawab : “ Guna-guna itu sihir !” Dia bertanya lagi : “ Siapa yang membuat sihirnya ?” Ia menjawab : “ Labid bin al-A’sham al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya, kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah.”

Pada pagi harinya Rasulullah mengutus ‘Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Setibanya disumur itu, tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya, serta dikeluarkan gulungannya kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul. Kedua surah ini (Q.S. Al-Falaq, 113 dan Q.S. An-Naas, 114 ) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah mengucapkan satu ayat, terbukalah simpulnya. (Diriyatkan oleh al-Baihaqi di dalam Kitab Dalaa-ilun Nubuwwah, ari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas)

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan untuk Rasulullah s.a.w. Setelah memakan makanan itu, tiba-tiba Rasulullah sakit keras, sehingga sahabat-sahabatnya mengira bahwa penyakit itu timbul akibat perbuatan Yahudi itu. Maka turunlah Jibril membawa dua surah ini (Q.S. Al-Falaq, 113 dan Q.S. An-Naas, 114) serta membacakan ta’awudz. Seketika itu juga Rasulullah keluar menemui sahabat-sahabatnya dalam keadaan sehat wal afiyat. (Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim di dalam Kitab ad-Dalaa-il, dari Abu Ja’far ar-Rabi’ bin Anas, yang bersumber dari Anas bin Malik)


Baitulmuqaddis

Menyingkap sejarah Baitulmuqaddis,membentang semula sekitar 5.000 tahun yang telah lama lepas. Pada sekitar 2500 SM orang-orang Kanaan mendiami bandar ini. Kemudian, Baitulmuqaddis menjadi benteng bagi orang Jerusalem. Ketika Nabi Daud menduduki bandar ini sekitar 1000 SM, orang Jebus itu diserap ke dalam orang-orang Yahudi. Nabi Daud menjadikan Baitulmuqaddis sebagai ibu kota kerajaannya dan dikatakan Nabi Sulaiman mendirikan rumah peribadatan yang pertama sebagai rumah tempat tersimpannya Tabut As-Sakinahnya (Ark of Covenant). Pada 586 SM,pemerintah kepada negara Babel, Nebuchadnezzar II menghancurkan Jerusalem dan tempat suci ini dan orang-orang Yahudi dibuang ke Babel. Lima puluh tahun kemudian (537 SM), Cyrus The Great dari Parsi menakluk Babylon dan membenarkan orang Yahudi kembali ke Baitulmuqaddis dan membina semula Bait Tuhan mereka. Kerajaan Parsi menguasai bandar ini sehinggalah pada tahun 333 SM Alexander Philips menakluki Palestin untuk kerajaannya. Pada 323 SM, Ptolemy I dari Mesir pula mengambil alih Palestin sebagai kerajaannya.

Assyrians yang akhirnya berjaya merampas Baitulmuqaddis dan mengambil saki-baki penduduk Yahudi di dalam pembuangan ke kota Babel(Babylon) apa yang sekarang ini dikenali sebagai Baghdad di Iraq. Tragedi itu terjadi sebagai akibat psikologi yang sangat besar bagi orang-orang Yahudi. Kehadiran orang-orang Yahudi di Tanah Suci dianggap oleh banyak orang sebagai prinsip intipati dari keimanan mereka. Menurut kitab-kitab lama, Tuhan telah mengesahkan perjanjian antara mereka dengan Nabi Ibrahim untuk memberikan tanah Palestin pada keturunannya, janji ini bagaimanapun bergantung pada orang-orang Yahudi menurut perintah-perintah hukum Taurat. Akhirnya hukuman di atas pelanggaran berulang kembali dan dipenuhi dengan kecenderungan ghaib.

Saul, Daud dan Sulaiman memerintah atas semua dua belas suku Israel. Ketika Sulaiman mangkat terjadi perpecahan Kerajaan kepada dua bahagian: Bahagian utara terdiri dari sepuluh suku dan diperintah oleh Jerobeam bin Nebat. Hal ini disebut sebagai "Israel", "Efraim" atau "Samaria". Bahagian selatan terdiri dari suku Jehuda dan Benjamin dan diperintah Rehobeam, putra Sulaiman. Hal ini disebut sebagai "Jehuda", "Jerusalem", atau "Zion".


Pada tahun 586 SM kerajaan Jehuda (Kingdom of Judah) di selatan jatuh ke Babel, dan kota Baitulmuqaddis rebah menjadi runtuhan bersama-sama dengan Kuil Suci. Orang-orang Yahudi dibawa pergi dan diletakkan ke dalam pembuangan, meskipun beberapa orang dibenarkan untuk tetap tinggal di sebalik runtuhan ini. Selama beberapa dekad seterusnya mereka yang tetap tinggal di tanah air mereka ini, mulai kawin dengan laki-laki dan perempuan bangsa asing di sekitar mereka (termasuk beberapa orang Asyur yang telah melarikan diri dari kehancuran bangsa mereka sendiri). Penggabungan ini yang dikenali sebagai orang Samaria menyebabkan kumpulan orang Yahudi kembali ke tanah mereka selepas pembuangan menjadi salah satu lawan utama mereka.

Selama tempoh menjadi orang tawanan, Nabi Daniel dan Nabi Zulkifli yang juga ditangkap, memberikan harapan spiritual dan bimbingan untuk mereka yang dalam buangan. Pada tahun 562 SM Nebuchadnezzar, Raja Babel meninggal dunia dan kemudian memiliki serangkaian penguasa lemah. Tidak ada yang benar-benar cukup kuat untuk mempertahan kerajaan bersama-sama. Pada 549 SM Cyrus (yang telah menjadi raja Parsi sekitar sepuluh tahun sebelum itu) mengalahkan Raja Median dan bersatu Medes dan Parsi.

Pada 539 SM,Cyrus menggulingkan kerajaan Babel dan mengangkat seorang "Phantom King" untuk memimpin bandar ini. Raja ini dikenali dalam Alkitab sebagai "Darius The Mede", ianya mungkin Gubaru atau Gabryas, menurut sejarah sekular.(ini bukanlah Darius sebagaimana yang disebutkan dalam Hagai).

Cyrus adalah pemimpin yang sangat baik hati dan mempunyai dasar yang membolehkan masyarakat yang diperhambakan untuk kembali ke tanah air mereka dan membina semula kuil mereka dan mempraktikkan kembali amalan agama mereka. Pada 538 SM Cyrus mengeluarkan keputusan yang membenarkan orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka (II Chron. 36:22-23; Ezra 1:1-4). Lebih dari 150 tahun sebelum peristiwa ini, Isaiah menyampaikan bahawa Tuhan mengutuskan Cyrus untuk melakukan pemulihan ini (Isaiah 44:24 - 45:7).

* 536 SM --- Lebih kurang 50.000 kembali dibawah pimpinan ZerubBabel. Joshua berkhidmat sebagai pemimpin keagamaan masyarakat yang kembali. Hagai kembali dengan kumpulan ini ....... Ezra 2.

 * 457 SM --- Kumpulan kedua, dipimpin oleh Uzair(Ezra) yang terdiri daripada 2058 orang, kembali. Beberapa pembaharuan adalah lembaga, termasuk masalah perkahwinan percampuran ....... Ezra 8-10.

    * 445 SM --- Kumpulan ketiga, dipimpin oleh Nehemia, kembali. Nehemia memegang jawatan sebagai Gabenor Baitulmuqaddis. ....... Nehemia 2.

Namun demikian, ada beberapa di antara orang Yahudi, yang memilih untuk tidak menganggap pembuangan mereka sebagai hukuman tetapi sebagai sementara. Sebaliknya, mereka menafsirkan status mereka sebagai "Bangsa pilihan" merupakan suatu hubungan kekal dan bahawa Janji untuk menghuni tanah zion atau Palestin yang terikat selamanya. Jadi, ini tafsiran Zionis baru ianya berkaitan dengan penggunaan mistis Kabbalah. Oleh kerana itu, tafsiran Zionis baru adalah dari maksud sebenarnya dari agama Yahudi dan sebagaimana kita lihat, bukan merupakan bahagian yang kekal dari itu tetapi selama berabad-abad, semakin dipaksakan kepada hampir semua komuniti Yahudi oleh syaitan.


Di dalam Babylon, orang-orang Yahudi yang menolak untuk membersihkan pengaruh agama pagan, mereka ditambah kepada apa yang mereka yakini iaitu amalan sihir Babel. Namun, mengetahui sihir adalah dilarang dalam agama Yahudi, mereka menolak Tuhan yang sepatutnya mereka sembah sebaliknya memilih untuk menghormati Lucifer, yang mereka mengenalpasti sebagai musuh tradisi kepercayaan Ibrani, iaitu Baal. Agar tidak mendedahkan kemurtadan mereka, mereka menyamar sebagai interpretasi dari agama dan ritual inilah yang sekarang dikenali sebagai Kabbalah.

Perkembangan kepada tradisi mistik ini telah berkembang ke dalam Talmudic Judaisme pada kurun yang pertama CE selepas pengaruh dari Philo, walau bagaimanapun, penyerapan ini dalam bentuk ajaran pemujaan Kabbalistik asal dan tidak dicatat tulis secara terbuka seperti tradisi mistik Kristian dan menjelaskan perpisahan dari fahaman mistisisme yang berikutnya. Penerbitan di dalam bahasa Inggeris oleh Aryeh Kaplen, Meditation and Kabbalah (1982) adalah berguna kepada pemahaman mengenai mistik Merkabah dan karya mereka, The Greater Hekhaloth yang bertarikh dari kurun pertama CE (dicatat juga oleh Drury dalam Dictionary of Misticism dan the Occult, ms. 104,113).

Para dukun mempraktikkan ilmu ghaib Barat yang kadang-kadang menggunakan pohon kehidupan Kabbalistik. Pohon ini mempunyai tiga bumbungan. Jalan tengah atau bumbungan tengah mempunyai tiga elemen, Malkuth, Tiphareth dan Kether. Perjalanan keghaiban adalah melalui setiap sepuluh Sephiroth, yakni tiga bumbungan yang mana di puncaknya adalah tempat ketuhanan, yang mana digambarkan dengan kepelbagaian sebagai roh, terang atau realiti abstrak yang tidak terbatas.  Walaupun kepelbagaian ini, semua teknik-teknik mistik mempunyainya seperti dengan matlamat akhir komunikasi mereka, dan pengetahuan dalam keadaan makhluk yang di luar pengertian (Drury, artikel Mysticism, ms. 187).


Ketika Raja Parsi Cyrus the Great membenarkan orang Yahudi untuk kembali pulang dari pengasingan mereka di Babel (selepas 539 SM), salah seorang pemimpin mereka adalah gabenor Zerubbabel, cucu dari Jehoiachin, salah satu raja terakhir Jehuda keturunan Daud. Setelah bertahun-tahun ketika dua rampasan kuasa yang dipentaskan di empayar Achaemenid dan hampir semua negara subjek memberontak, Nabi Hagai a.s menerima visi.

Apabila orang-orang Yahudi kembali mereka telah menemui campuran masyarakat mempraktikkan agama yang sangat mirip dengan mereka sendiri. Orang-orang ini, yang kemudian dikenali sebagai orang Samaria, menyembah tuhan yang di sebut Jahweh dan menghormati Undang-undang Nabi Musa kerana mereka memahaminya, tetapi banyak yang berkahwin dengan orang-orang yang bukan dari kalanagan Bani Israel yang berpindah ke Judah dan Israel di belakang dasar Assyria dan Babel memaksa masyarakat kepada pengasingan. Selain itu, beberapa dari mereka telah mendirikan kuil dan persembahan korban di luar Jerusalem dianggap sebagai dosa oleh para pemimpin rohani dari orang-orang buangan.

Zerubbabel dan Para Otai Yahudi menolak tawaran dari penduduk tempatan untuk membantu membina semula Tempat Suci di Jerusalem. Ezra dan Nehemia bahkan pergi sebagaimana mereka telah mengahwini sanak saudara untuk menceraikan isteri-isteri asing mereka dan tidak mengakui anak-anak mereka, untuk dimasukkan ke dalam kumpulan orang Yahudi. Permusuhan kembali tumbuh di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Untuk sebahagian besar tempoh dari titik ini hingga Common Era, Judea tetap menjadi wilayah yang lebih kecil dan kurang berpengaruh daripada melakukan jiran utaranya iaitu Samaria.

Cyrus digantikan oleh puteranya Cambyses (529-522 SM). Setelah raja ini datang Darius I (522-486 SM). Dua tahun dalam pemerintahannya (520 SM), dan 16 tahun selepas berhenti berkhidmat untuk Kuil Suci, Tuhan membangkitkan Nabi Hagai untuk memerangi sikap apatis dan kedangkalan dengan memberikan kepimpinan terinspirasi untuk membina semula Tempat Suci ini.

Hagai merupakan peranan utama dalam membina kembali Bait Suci. (Homer Hailey). Beliau berhasrat untuk melihat kembali masyarakat pada masa itu agar mengesakan Tuhan yang sepatutnya di sembah. Masyarakat pada ketika itu lebih mementingkan keutamaan diri dari mengesakan Tuhan. Membina kekayaan sendiri tetapi tidak bagi Nabi Hagai. Beliau di utuskan sebagai membetulkan semula akidah masyarakat ketika itu. ---Benar dengan menjaga kepentingan anda. Tuhan adalah yang utama dan Ia akan mengurus keperluan anda yang lain (Matius 6:33).

Nabi Hagai a.s adalah yang orang pertama menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang telah kembali walaupun ianya diikuti Zakaria selepas itu. Usaha Hagai agak singkat, namun Zakaria meneruskan usahanya itu lebih lama lagi.

Apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai a.s diterima dengan sangat baik dan berkesan. Dalam masa tiga minggu dan beberapa hari selepas alamat pertamanya kepada orang yang mula berkhidmat di Bait Suci (Hailey). Salah satu alasan kejayaannya adalah pengharapannya pada Firman Tuhan! Dua puluh enam kali (dalam sebuah buku hanya 38 ayat) ia rayuan kepada Tuhan sebagai sumber kuasa dan penyampaianNya!.Pengucapannya "demikianlah firman TUHAN", demikianlah firman TUHAN semesta alam, " "Ini adalah seruan yang bersifat ketuhanan di mana ianya membuka matahati setiap yang mendengarnya dan memberi keputusan yang meyakinkan (Hailey).Kuil Suci telah siap di bina pada 516 SM, dua puluh tahun selepas bermula dan tujuh puluh tahun setelah hancur dalam 586 SM (Ezra 6:15). Raja Seleucid, Antiochus III menakluk Judea (dimana Baitulmuqaddis adalah sebahagian daripadanya), sehingga ke Syria. Orang-orang Yahudi kemudian memberontak di bawah kepimpinan kedua Macabeees dan mengalahkan Syria. Ianya dirosakkan pula pada zaman Antiochus Epiphanes  (168 SM), Sekitar 198 SM, tetapi kemudian dibersihkan kembali. Ianya dilakukan oleh Herod the Great. Orang-orang Macabee atau Hasmonea memerintah sehinggalah Rom berkuasa ke atas kota ini pada tahun 63 SM. Bangsa Rom mendirikan sebuah dinasti tempatan, The House of Herod untuk memerintah sebahagian besar Palestin; Herod The Great (40-4 r. SM) membina semula Baitulmuqaddis termasuk tempat-tempat Suci. Pada dasarnya Tempat Suci ini sama pada zaman Nabi Isa dan Hawariyyun selama usaha mereka.

Lagenda Hiram.

Di antara pelbagai kesatuan, satria yang dikenal pasti sebagai Kesatuan Tukang Batu yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Ada pelbagai alasan dan yang paling terpenting adalah kepercayaan Kesatria yang diperolehi di Tanah Suci ini. Menurut keyakinan mistik yang berasal dari Kabbalah, dasar misteri Mesir kuno, Pythagoreanism dan Mistisisme Yahudi, pelbagai nombor, bentuk geometri, simbol dan totems dianggap mempunyai kekuatan untuk mengawal fenomena alam. The Templar percaya bahawa formula ini telah dikerjakan oleh Master Hiram dan sejumlah besar tukang batu (masons) dalam pembangunan Temple of Solomon ini.

Menurut legenda Masonik, Hiram Abiff adalah orang Tyre(Tirus yang kini terletak di Lebanon), anak seorang janda dan kepala arkitek Kuil yang dibina oleh Raja Sulaiman. Dia adalah tokoh dalam pembangunan Bait Suci dan salah satu daripada tiga tokoh terkemuka bersama-sama dengan Raja Sulaiman, Hiram dan King of Tyre.

Menurut mereka Hiram Abiff,  adalah orang yang tahu mengenai "rahsia seorang Master Mason," termasuk rahsia paling penting dari semua "kata-kata Grand Masonik," nama Tuhan (nama yang di rahsiakan). Dalam satu upacara, mengetahui nama roh merupakan kunci untuk memiliki kekuatan, ada kebolehan yang sangat besar dalam mengetahui kata ini.

Kebanyakan Blue Lodge Mason percaya bahawa kisah Hiram Abiff ini adalah faktual dan petikan dari kitab-kitab lama dan bersejarah. Dalam sebuah catatan menjelaskan bahawa "Hiram" difahami oleh Freemason sebagai anagram H.I.R.A.M berasal dari dua frasa Latin:  "Homo Jesus Redemptor AnimaruM," dan yang lain, "Homo: us Rex Altissimus Mundi." Dari kalangan Freemason Lama, Ruble mungkin bererti Rosicrucian sebagai frasa yang berkaitan dengan Jesus yang nampak luar biasa keluar di dalam perancangan Craft Masonry.

Para pemimpin Masonik menggangap doktrin ini sebagai mitos yang tidak disokong oleh fakta-fakta tetapi menyamakan kisah ini dengan menceritakan kembali mengenai dewa Mesir, Isis dan Osiris!

Hiram Abiff Mason dibandingkan dengan Osiris.

    Perbandingan cerita ini mudah dilihat dan dikenali. Dasar-dasar cerita adalah sebagai berikut:

    (1) Kedua-dua lelaki pergi ke negeri asing untuk berkongsi pengetahuan mereka tentang seni dan sains.

    (2) Dalam kedua-dua legenda ada hal berharga yang dimiliki: Hiram memiliki kata rahsia; Osiris mempunyai kerajaan.

    (3) Dalam kedua-dua legenda ada konspirasi jahat oleh orang-orang jahat untuk merebut benda berharga.

    (4) Dalam kedua-dua legenda ada perjuangan dan pembunuhan pemimpin. orang yang memegang harta yang berharga.

    (5) Keduanya dibunuh oleh saudara-saudara mereka (Osiris oleh Typhon; Hiram oleh Jubelum, saudaranya Mason).

    (6) Kedua-dua badan dikebumikan tergesa-gesa dengan maksud yang tertentu, maka alasan untuk penanda seperti yang dihuraikan di bawah ini:

    (7) Kubur-kubur yang mengandungi mayat itu baik ditandai oleh Acacia di kepala.

    (8) Dalam kedua-dua legenda, ada dua carian berasingan untuk tubuh.

    (9) Dalam kedua-dua legenda ada kehilangan sesuatu yang berharga: dalam kematian Hiram, kata rahsia hilang; dalam kematian Osiris ', zakarnya hilang.

    (10) Dalam kedua-dua ada penggantian untuk hal berharga yang telah hilang; tentang Hiram itu adalah pengganti kata rahsia; tentang Osiris itu adalah pengganti kepada zakar yang telah hilang .

Jelaslah di sini bahawa Hiram Abiff of Freemasonry bukanlah watak bersejarah dan tentu bukan satu petikan Alkitab. Hiram Abiff of Freemasonry sebenarnya merupakan Osiris, Dewa Matahari Mesir Pagan!

Para Mason dalam upacara permulaannya, mereka melakukan kembali Legenda Hiram Abiff, sebenarnya merupakan pemeragaan legenda Isis dan Osiris. "Di dalam Kristian, penyelamatnya disebut Jesus, manakala Penyelamat bagi Mason pula disebut Hiram"

Pada masa kini Orang Putih yang disebut orang sebagai diri "Yahudi" atau "Kristian" yang dilahirkan semula adalah tukang batu (masons) dan terus digelar sebagai Zionis. Mereka percaya bahawa mereka adalah orang-orang yang dipilih dan "Israel" kononnya adalah tanah hak kesulungan mereka. Simbol mereka adalah 2 segitiga bertindih dikenali sebagai "David Morgan" atau "Star of David". Bukanlah David dari Alkitab atau Al-Quran tetapi seorang nabi palsu abad ke-12 'David Al-roy'. Sebelum ia dikenali dengan nama David Al-roy itu Menahem dilahirkan di Khazaria (Caucasus Banjaran). Bapanya ialah Solomon Ben Duji bermula gerakan ini dengan menghantar surat kepada "Yahudi" yang menyatakan bahawa Palestin adalah warisan mereka ia kemudian mengambil nama Elijah dan kata putranya adalah Mesias. Pada 1527 orang Yahudi di Prague mula menggunakan 'Star of David' "(kononnya Nabi Daud Al-roy) sebagai Bendera mereka sebuah pentagram atau 'Lambang Salomon' kemudian digunakan oleh Freemason Zionis / Theodor Herzl pada 1898 di awal Gerakan Zionis moden.

Sharing is caring.. "Sampaikan dakwah walaupun sepotong ayat"
Harap share di facebook atau twitter anda.. Salam Perjuangan..

No comments:

Post a Comment