Wednesday, August 17, 2011

Perang di jalan Allah

Bangsaku mudah melatah.Berwaspadalah sentiasa, agar senjata tidak memakan tuan, kelak nanti diri yang derita. Kalau semuanya boleh diselesaikan dengan bertetak / berparang, apa gunanya pihak berkuasa?Saya bukanlah seorang yang pakar dalam bidang peperangan. Tetapi mari kita rujuk semula kitab-kitab yang membicarakan persoalan qital/peperangan, nas dan dalil pasal perang. Bilakah keadaan yang sepatutnya diisytiharkan perang. Siapa yangg sepatutnya mengisytiharkan peperangan?. Siapa yang mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan peperangan? Hanya Ketua Negara, Ulama' dan pemimpin agama yang layak membuat seruan jihad dan mengisytiharkan peperangan. (Ulama' dikalangan ahli politik / parti itu bukanlah ulama' sebenar kerana mereka terikat dengan perjuangan beroreintasikan kehendak individu dan bukannya menegakkan agama Allah)

‘Islam’ sendiri bermaksud selamat dan sejahtera.


Ketika tiada pengisytiharan perang, hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya, jihad adalah wajib ke atas semua pejuang islam, tetapi apabila sebahagian mujahid telah keluar berjihad, maka kewajipan tersebut tidak lagi dituntut ke atas pejuang islam yang lain. Berdasarkan firman Allah Taala dalam surah al- Nisa’ yang bermaksud :

“ Allah s.w.t melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang yang tinggal duduk ( tidak berjuang ) dengan satu darjat. Dan kedua-duanya Allah janjikan dengan balasan yang baik ”

Syaikh as-Sa’di rahimahullahu berkata: “Maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukanlah hanya menumpahkan darah orang kafir dan mengambil harta mereka, akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak kerana Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalang tegaknya agama ini, dan itu yang dimaksud dengan ‘fitnah’ (syirik). Apabila fitnah (kemusyrikan) itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuhan dan perang.” Jadi, jihad disyari’atkan agar agama Allah tegak di muka bumi.Oleh yang demikian, umat Islam seharusnya berdakwah kepada golongan bukan Islam sebelum memulakan peperangan.


Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang dijalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaithan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaithan itu adalah lemah. (An Nisa : 76)

"Tidakkah kamu perhatikan orang - orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu dari berperang dan dirikanlah solat." (An Nisa' : 77)


"Dan perangilah di jalan Allah orang - orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang - orang yang melampaui batas." (Al Baqarah: 190)

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
(Al Anfal: 39)


"Telah diizinkan (berperang) bagi orang -orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar - benar Maha Kuasa menolong mereka itu." (Al Hajj : 39)

(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata:” Tuhan kami hanyalah Allah “. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Hajj: 40)

No comments:

Post a Comment