Tuesday, August 2, 2011

Rahsia 30 Kebangkitan Dajjal

Kebangkitan Antara 30 Dajjal?Sathya Sai Baba

Inilah sebahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Bahwa telah muncul "Dajjal" bernama Sathya Sai Baba (Sai Baba), dia lahir dan tinggal di Desa Nilayam Puthaparti, wilayah timur Khurasan, tepatnya India Selatan. Merujuk pada riwayat hadis dari Jamiu at Tirmidzi;

"Rasulullah SAW bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari bumi ini di bahagian timur bernama Khurasan."

Maka boleh jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tersebut ialah benar adanya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda:

"Hari Kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal (pendusta) muncul, mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. "Dan Sai Baba ini boleh jadi adalah salah satu dari 30 dajjal-dajjal kecil yang akan membuka jalan bagi munculnya al-Masih al-Dajjal (Dajjal nantinya akan berperang dengan Imam Mahdi dan di bunuh oleh Nabi Isa bin Maryam).


SIAPA SAI BABA ITU DAN BAGAIMANA CIRI-CIRI DAJJAL MENURUT RASULULLAH SAW?

- Laki-laki ini memiliki kemampuan menghidupkan orang mati.

- Menyembuhkan orang lumpuh dan buta.

- Bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya.

- Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap.

- Menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku bangsa dan agama.

Saat ini laki-laki ini sudah memiliki puluhan juta pengikut.

"Dajjal adalah seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah dan berambut keriting..." (HR. Bukhari dan Muslim)

"Di awal kemunculannya, Dajjal berkata, Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, Aku adalah Rabb kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati (HR. Ibnu Majah)


BEBERAPA PERSAMAAN DAJJAL DAN SAI BABA:

- Dajjal seorang laki yang berpostur pendek, gempal, berambut kribo, berkaki bengkok. Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut kribo.

- Dajjal memiliki mata yang buta. Sai Baba pernah mengalami buta di waktu muda kemudian sembuh kembali.

- Dajjal datang dan bersama ada gunung roti dan sungai air. Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibhuti (tepung suci) dari udara melalui tangannya.

- Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang. Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi sekelip mata.

- Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara dan agama.

- Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak dan baik, sehingga banyak sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya. Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana.

- Dajjal akan muncul dan sebagai nabi. Sai Baba memposisikan dirinya sebagai nabi kepada pengikut-pengikutnya.

- Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih. Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020.

- Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Sai Baba mendakwa bahwa dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta.

- Dajjal akan mendakwahkan agama Allah. Dalam banyak majlisnya Sai Baba banyak berbicara tentang Islam, Al-Qur'an dan keharusan untuk memahaminya.

- Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati juga menyembuhkan penyakit kanser.

- Dajjal dapat menurunkan hujan. Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk penduduk (di NTT sedang di bangun projek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering).

- Dajjal boleh mengeluarkan perbendaharaan (perhiasan dan harta) dari bangunan yang roboh, lalu perbendaharaan itu akan mengikuti ratunya. Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, injil mini dan berbagai bentuk medalai berlafaz ALLAH dalam sekejap.

- Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Sai Baba mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia.

- Dajjal mampu berpindah dan tempat dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sai Baba mampu berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan benruk reinkarnasi dirinya.

- Dajjal mampu membesarkan tubuhnya. Sai Baba memliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang.

- Dajjal boleh keluar masuk pasar dan makanan. Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya, ia juga boleh berjalan ke pasar, rumah sakit, dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia.

- Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumubuhnan dan air. Sai Baba mampu mengeluarkan air dengan hentakan kakinya.

- Dajjal tidak memliki anak. Sai Baba mandul, ia tidak beranak dan tidak berkeluarga (tidak menikah).

- Dajjal memimpin orang Yahudi. Sai Baba memiliki misi menyebarkan fahaman zionis.

- Dajjal muncul di zaman pertikaian. Sai Baba mendakwa bahawa ia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, dan kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan.


Kesimpulan: Bahawa sifat Dajjal dan Sai Baba yang diutarakan di atas adalah sebahagian dari sifat salah satu 30 dajjal-dajjal kecil (pendusta-pendusta akhir zaman) yang akan membuka jalan bagi munculnya al-Masih al-Dajjal (Dajjal Besar).

Yang ciri-cirinya menurut riwayat hadis sahih adalah sebagai berikut:

- Dajjal buta sebelah seperti buah anggur.

- Kedua matanya ada tulisan kafir yang dapat dibaca oleh orang yang beriman.

- Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, 1 hari seperti setahun, 1 hari berikutnya seperti sebulan, 1 hari berikutnya seperti seminggu, 1 hari berikutnya seperti hari biasa.


Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:

Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada satu negeri yang tidak dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak ada satu jalan di Madinah, kecuali terdapat malaikat yang berbaris menjaganya. Maka Dajjal singgah di daerah rawa, kemudian Madinah bergoncang tiga kali goncangan, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar dari sana menuju ke tempat Dajjal."

Rasulullah SAW bersabda : "Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah, dan tertulis di antara kedua mata dajjal itu kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap Mukmin." (Muttafaqun ‘alaih) Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan: "Tertulis diantara dua matanya huruf kaf, fa’, dan ra’." (HR. At-Tirmidzi)

Hadist riwayat Muslim, dari Nawwas bi Sam’an: Rasullulah SAW mengatakan, "Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, matanya sebelah kanan celek, aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan (lelaki Quraisy yang hidup di zaman Jahiliyah). Maka barang siapa yang menemuinya bacalah surat Al-Kahfi. Ia keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Iraq, lalu ia berbuat binasa kesana kemari."


*** Konspirasi Dajjal bersifat matrialistik sekuler, dia datang dan 'berdakwah' dengan membawa perumpamaan air, namun pada hakikatnya adalah api. Syurga yang dia tawarkan tapi pada hakikatnya adalah neraka. Neraka yang dia tawarkan tapi pada hakikatnya adalah syurga.


Gaya bicara Dajjal, tidak lain adalah seorang pendusta besar! Solat adalah buang-buang waktu, Al-Quran dan agama hanyalah simbol, bahkan ia kerap mendustakan kewujudan para nabi-nabi terdahulu dan mengadakan fitnah di dalam kisah rasul-rasul terdahulu.

Itulah sebahagian sifat dari Dajjal Laknatullah Alaihi! Tujuannya hanya ingin mengkafirkan penduduk bumi dan memurtadkan orang-orang Islam agar keluar dari agamanya dengan dalih, Islam adalah agama syaitan dan masih banyak lagi. Naudzu billahi min dzalik!

Sai Baba menjadi ikon pujaan oleh manusia tanpa mengira etnik, bangsa, dan negara
Padahal Allah telah menjelaskan dalam Quran:

"Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Ali-’Imran:18-19)

2 comments: