Monday, August 1, 2011

Salam Perjuangan: Islam dan Keamanan Sejagat

Salam Perjuangan: Islam dan Keamanan Sejagat: "Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. menganjurkan nilai-nilai murni dan luhur. Ia digambarkan melalui keperibadian Rasulullah y..."

No comments:

Post a Comment